Nyheter

Vad hämmar livsmedelsbranschens innovationskraft?

Sverige är ett av världens ledande länder när det gäller innovation. Men inte inom en av våra viktigaste branscher: livsmedel. Där når vi bara upp till plats 14 i Europa, långt ifrån en pallplats. Vad är det som hindrar svenska livsmedelsföretag från att fokusera på innovation? Det bestämde sig LRF Medias varumärke AGFO att undersöka.

Enkät gav svar och insikter

AGFO skickade under hösten 2018 ut en enkät till företag som sysslar med alltifrån jordbruksteknik och insekter till marknadsplatser för lokal mat. 50 företag svarade, varav drygt hälften är startups, och AGFO sammanställde svar och insikter i en innovationsrapport.

Sju identifierade hinder

I rapporten identifierar AGFO sammanlagt sju hinder som måste övervinnas för att innovationen i den svenska livsmedelskedjan ska ta fart:

  1. Traditioner/konservatism
  2. Byråkrati/tröga eller förlegade lagar och regelverk
  3. Brist på eller krångliga finansieringssystem
  4. De stora aktörerna har för stor makt
  5. Saknas möjlighet att testa innovationer
  6. Ovilja att ta risker
  7. Brist på kompetens

Så kan vi bli vi bättre på innovation

Vad anser då företagen att det krävs för att Sverige ska positionera sig som ett innovativt land inom livsmedelsbranschen?

Förutom förändrade attityder, uppdaterade lagar och fler finansieringsmöjligheter, så nämner man även ökat samarbete mellan storbolag och startups och fler möjligheter att testa och experimentera. Företagen tror även på att våga satsa mer internationellt för ökad export.