Nyheter

Gör en god gärning – låt gräset växa!

Orkar du inte klippa gräsmattan? Det är bara bra! Land, LRF Medias varumärke för alla som älskar livet på landet, vet varför du ska låta gräset växa.

Ungefär en halv procent av Sveriges yta täcks av gräsmattor – och många av dessa klipps både ofta och kort. Nu menar amerikanska forskare att hårt klippta gräsmattor är ungefär lika fattiga på biologisk mångfald som en betongtäckt mark, till och med fattigare än i en öken. Pollinatörer som bin och humlor gynnas inte och gräsvegetationen producerar inga frön och frukter.

Nu arbetar Jordbruksverket och Naturvårdsverket för att ta fram en strategi för att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. En bra början är låta gräset växa – så att växter får chansen att hinna blomma.

Läs fler Land-artiklar om biologisk mångfald här.