Nyheter

Här är den – kartan över 134 företag som ska accelerera framtidens livsmedelskedja

AGFOs karta över svenska företag inom agtech och foodtech finns numera hela 171 svenska företag. På vårens fjärde AGFOtalk passade ansvariga Lovisa Madås på att lansera den allra första versionen av Ekosystem-kartan med 134 företag som accelererar framtidens livsmedelskedja.

Digitalisering och ny teknik gör att livsmedelskedjan förändras i snabb takt. LRF Medias varumärke AGFO bevakar utvecklingen och tolkar den, bland annat genom AGFOtalk – trendspaningar och paneldiskussioner – där man under våren kopplat greppet på frågor kring "Framtidens mat".

Junis första AGFOtalk handlade om genteknik och vilka hot och möjligheter det medför. Samtidigt lanserades också Ekosystem-kartan, där 134 svenska aktörer som accelererar framtidens livsmedelskedja är samlade.

– Det är dags att titta på ekosystemet som hjälper alla dessa företag att bli framgångsrika, säger Lovisa Madås. Vilka är aktörerna som hjälper och stöder, som finansierar och marknadsför, och för branschens talan?

Läs mer här: https://agfo.se/agfo-insight/

Ladda ned kartan AGFOinsight Svenska Ekosystemet här:

Laddan ned kartan AGFOinsight Svensk agtech och foodtech här