Om mediahuset

LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Med våra starka varumärken Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk, Lantmannen och ATL sätter vi landsbygdens frågor på den politiska agendan. Vi når beslutsfattare, näringsidkare, landets jord- och skogsägare och alla som lever ett aktivt liv utanför storstaden.