Skira hjälper lantbrukare att göra bättre affärer

Startupbolaget Skiras tjänster ska skapa transparens och ge bönderna bättre affärsmöjligheter på köp- och säljmarknaden.

Skira är ett verktyg för lantbrukare att få bättre koll på sin spannmålshandel. Tjänsterna bygger på att lantbrukarna tillsammans hjälper sig själva och varandra, så kallad kollaborativ intelligens för jordbruket. I den initiala tjänsten kan lantbrukare dela med sig av tidigare försäljningar, för att sedan ta del av marknadsstatistik och få bättre beslutsunderlag för lönsammare spannmålsaffärer. Den första abonnemangstjänsten ska lanseras under 2018.