Kšp- och leveransvillkor

 

Prenumeration

Alla kampanjerbjudanden gŠller endast nya prenumeranter inom Sverige.

 

Prenumerationsform

Du bestŠmmer vilken prenumerationslŠngd som passar dig bŠst. NŠr perioden Šr slut fŒr du erbjudande att fortsŠtta med en ny period. Det innebŠr att du fŒr tidningen bekvŠmt levererad till din brevlŒda – sŒ lŠnge du sjŠlv šnskar och du kan nŠr som helst meddela om du inte vill ha fler tidningar. GŠller det en digital prenumeration pŒgŒr den sŒ lŠnge du sjŠlv šnskar och du kan avsluta den nŠr du vill.

BestŠller du en produkt med mŒnadsbetalning meddelar du sjŠlv enkelt vŒr kundservice nŠr du vill avsluta prenumerationen. Pengar dras frŒn ditt konto varje mŒnad tills du sŠger upp prenumerationen. Undantag frŒn detta Šr specialerbjudanden dŠr vi uttryckligen skriver att det Šr ett tidsbegrŠnsat erbjudande som avslutas automatiskt.

Om du har frŒgor kring din prenumeration eller vill sŠga upp den, kontakta vŒr kundservice antingen via e-mail kundservice@lrfmedia.se eller pŒ tel 08-588 365 05 sŒ hjŠlper de till. Kom ihŒg att uppge kundnummer samt namn och adress.

 

Produkter

Vid kšp i Land shopping gŠller aktuell samarbetspartners leverans- och betalningsvillkor om inte annat anges. Villkoren anpassas dŠrmed fšr den produkt du kšper, fšr information om detta fšlj lŠnken vid produkten.

 

Villkor fšr prenumeration och produkter

 

Betalning

Genomfšrd bestŠllning innebŠr att du godkŠnner vŒra kšpvillkor och samtycker till att dina kontaktuppgifter (och i fšrekommande fall organisationsnummer) registreras i vŒrt kundregister. LŠs mer under PUL – Behandling av personuppgifter.

 

Leveranstid

Tidningen levereras vanligtvis till dig inom ett par veckor efter att vi fŒtt din bestŠllning. Fšr en tidning med mŒnatlig utgivning (Lantmannen) dršjer det upp till tvŒ mŒnader beroende pŒ nŠr bestŠllningen kommit oss tillhanda.

Vi levererar produkter till din brevlŒda efter ca 1 vecka. €r fšrsŠndelsen skrymmande eller vŠger šver 2 kg skickas den till Postens nŠrmaste utlŠmningsstŠlle.

NŠr det gŠller premier som ingŒr i ett prenumerationserbjudande skickas de nŠr vi erhŒllit betalning fšr prenumerationen.

 

Fšrfallotid

LRF Media har 30 dagars fšrfallotid pŒ avier. Vid betalning efter fšrfallodagen debiteras en pŒminnelseavgift pŒ 60 kr.

 

Frakt

Frakt Šr inrŠknat i priset vid leveranser av tidningar inom Sverige. Fšr leveranser av tidningar utanfšr Sverige tillkommer en portokostnad, p g a hšgre distributionskostnader. Kontakta vŒr kundservice fšr mer exakt information antingen via e-mail kundservice@lrfmedia.se eller pŒ tel 08-588 365 05 sŒ hjŠlper de till. Frakt pŒ produkter tillkommer och kan variera beroende pŒ produktens vikt och stŒr alltid angivet vid priset.

 

Moms

Moms ingŒr i alla vŒra priser om inte annat anges. PŒ tidningar och bšcker Šr momsen f n 6%. PŒ švriga produkter och digitala tidningar/tjŠnster Šr momsen 25%. PŒ ditt kvitto och pŒ din faktura/orderbekrŠftelse finns momsen angiven per produkt.

 

ldersgrŠns

Du mŒste vara 18 Œr fšr att bestŠlla produkter eller prenumerationer.

 

Fšretag

€ven fšretag kan handla av oss. Faktura/fšljesedel Šr konsumentanpassad och vi kan inte separera leverans och fakturaadress (om det inte gŠller gŒvoprenumerationer). Priser anges inklusive moms. Registrera dig som fšretagskund genom att ange kontaktperson i fšrnamnsfŠltet, bolagets namnuppgifter i efternamnsfŠltet och organisationsnummer i c/o-adressfŠltet.

 

Sen betalning

Om du inte betalar din faktura i tid (inom 30 dagar) skickar vi ut en pŒminnelse. DŒ debiteras pŒminnelseavgift och dršjsmŒlsrŠnta enligt rŠntelagen. Om du trots detta inte betalar blir du spŠrrad i vŒrt kundregister och eventuella inneliggande bestŠllningar makuleras. DŒ skickar vi ocksŒ Šrendet vidare till Visma Collectors fšr indrivning, och sedvanliga inkassokostnader kommer att tas ut.

 

BestŠllningar utanfšr Sverige

GŠller det prenumerationer ber vi er kontakta kundservice antingen via e-mail kundservice@lrfmedia.se eller pŒ tel 08-588 365 05. Till kunder som bor utanfšr Sverige som vill prenumerera pŒ vŒra svenska tidningar erbjuder vi endast helŒrsprenumerationer, portotillŠgg tillkommer.

Produkter levererar vi i dagslŠget endast till adresser i Sverige.

 

ngerrŠtt

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars šppet kšp och bytesrŠtt pŒ felfri vara. Det innebŠr att om du Œngrar en bestŠllning du gjort hos oss har du rŠtt att lŠmna tillbaka den fšr att byta till en annan eller fŒ pengarna tillbaka. En fšrutsŠttning fšr att du skall fŒ byta Šr naturligtvis att fšrpackningen Šr obruten och oskadad. ngerrŠtten gŠller inte fšr digitala tidningar eller digitala produkter som du prenumererar pŒ.

Skicka ett mail till Kundservice kundservice@lrfmedia.se eller kontakta oss pŒ telefon 08-588 365 05 fšr returuppgifter.

 

Retur av fellevererad/defekt/trasig produkt

Vi garanterar att de varor du bestŠllt Šr korrekta och felfria vid leveransen. Skulle du fŒ en fellevererad eller defekt vara ska du kontakta kundservice sŒ snart som mšjligt, dock senast inom 14 dagar. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs Œtfšljd av en skade- eller felanmŠlan, sŒ fŒr du rŠtt respektive felfri vara. Fellevererad vara skall vara i oanvŠnt och oskadat skick i originalfšrpackning. (Plombering eller skyddsplast fŒr inte vara bruten). 
Returnera varan tillsammans med fakturan eller en kopia av denna. Fyll i orsaken till returen pŒ fakturans baksida.

OBS! Innan du returnerar en defekt/fellevererad vara mŒste du kontakta kundservice fšr att fŒ reklamationen godkŠnd och returportot betalt. Ansvaret fšr fel i bestŠlld vara Šr begrŠnsat till vad nu angivits.
Kontakta kundservice pŒ telefon 08-588 365 05 eller maila kundservice@lrfmedia.se fšr returuppgifter.

 

Frakt pΠreturer

Vid felleverans frŒn vŒr sida, eller vid levererad felaktig produkt stŒr LRF Media AB fšr alla fraktkostnader. Vid byten och utnyttjande av ŒngerrŠtten stŒr kunden fšr fraktkostnaderna.

 

€ndring av prenumeration och Œterbetalning

LRF Media har rŠtt att med 30 dagars varsel Šven under pŒgŒende avtalsperiod gšra fšrŠndringar i den bestŠllda produkten eller ersŠtta den med en liknande produkt som antingen distribueras fysiskt eller elektroniskt. Om den bestŠllda produktens utgivningsfrekvens fšrŠndras, ska LRF Media fortsŠtta leverera produkten intill dess att det innestŒende abonnemangsvŠrdet Šr mštt. Om den bestŠllda produkten utgŒr ska LRF Media erbjuda en alternativ produkt samt leverera denna intill dess att det innestŒende abonnemangsvŠrdet Šr mštt. terbetalning av innestŒende abonnemangsvŠrde kan ske endast om LRF Media inte uppfyller ovan beskrivna Œtaganden om fortsatt leverans.

NŠr du betalar fšr en period binder du dig fšr den perioden. Vi gšr inte nŒgon Œterbetalning av betald period.

 

Force Majeure

Om LRF Media blir utsatt fšr force majeure, det vill sŠga om vi eller vŒra samarbetspartners utsŠtts fšr t.ex. krig, krigsliknande hŠndelser, revolution, uppror, myndighetsŒtgŠrd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstšrningar, leveransfšrbud eller liknande, Šr LRF Media befriade frŒn pŒfšljd att fullgšra vissa fšrpliktelser om omstŠndigheten fšrhindrar, fšrsvŒrar eller fšrsenar fullgšrandet gentemot kunderna.

 

PUL – Behandling av personuppgifter

LRF Media AB Šr ett helŠgt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB och har sitt huvudkontor i Stockholm. Inom bolaget finns bland annat varumŠrkena Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk och ATL. Personuppgiftspolicyn avser samtliga varumŠrken och bolag i LRF Media-koncernen (nedan LRF Media).

I samband med att en prenumerant/anvŠndare/kund lŠmnar personuppgifter, till exempel vid prenumeration av tidning och nyhetsbrev, deltagande i vŒra event eller kšp av en produkt eller registrering pŒ nŒgon av vŒra digitala tjŠnster ska anvŠndaren fŒ information om personuppgiftsbehandlingen och ge sitt samtycke till denna.

LRF Media lagrar personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, postadress, e-postadress, intressen, engagemang och telefon- och mobilnummer, fšr att fullgšra kundrelationer, t ex leverans av produkter, fakturering, analys och marknadsfšring. Personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhŠmtning frŒn privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan Šven lŠmnas ut till andra fšretag fšr behandling pŒ uppdrag av LRF Media, i samband med t ex tryck, distribution och marknadsfšring.

LRF Media Šr personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, och alla personuppgifter som lŠmnas in behandlas i enlighet med PUL. Dina personuppgifter lagras och anvŠnds under den tid du har en pŒgŒende prenumeration eller har annan typ av engagemang hos LRF Media och fšr en tid dŠrefter dŒ du kan utnyttja fšrdelarna med att vara kund hos LRF Media. Din kundinformation kommer att anvŠndas fšr att ge dig tillgŒng till erbjudanden frŒn LRF Media eller frŒn tredje part godkŠnd av LRF Media. Du har rŠtt att kostnadsfritt kontrollera dina personuppgifter och kan nŠr som helst ta tillbaka ditt lŠmnade samtycke. Du kan Šven krŠva att uppgifter raderas, Šndras eller spŠrras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullstŠndiga. Detta gšr du genom att kontakta LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby, tel 08-588 365 06.

I och med att du lŠmnar dina personuppgifter mŒste du godkŠnna LRF Medias kšpvillkor och regler om lagring av personuppgifter. Vid godkŠnnande av dessa samtycker du till att LRF Media och/eller samarbetspartners skickar direktmarknadsfšring (inklusive automatisk sŒdan), information och erbjudanden om fšretaget eller samarbetspartners produkter, tjŠnster och tŠvlingar via telefon, sms, mms, e-post, vanlig post eller annat liknande medium. Marknadsfšring via e-post och sms regleras i marknadsfšringslagen. Fšr att kunna hŒlla dina personuppgifter korrekta Šr det viktigt att du kompletterar och uppdaterar dina uppgifter kontinuerligt.

SŠttet LRF Media behandlar personuppgifter pŒ kan komma att utvecklas šver tiden, sŒ vi rekommenderar regelbundna besšk pŒ www.lrfmedia.se/villkor_pul fšr att hela tiden fŒ aktuell version.

LRF Media Šr medlem i branschorganisationen SWEDMA och fšljer dŠrmed deras etiska regler fšr marknadsfšring.

 

Lokal lagring av data – cookies och annan liknande teknik

LRF Media anvŠnder sig av cookies fšr att kunna erbjuda en bŠttre och mer personlig anvŠndarupplevelse, mŠta annonser och fšlja hur LRF Medias sajter och digitala tjŠnster anvŠnds. Cookies Šr textfiler som skickas frŒn vŒra webbservrar och sparas i anvŠndarens webblŠsare. Genom att navigera pŒ LRF Medias sajter och digitala tjŠnster godkŠnner du att vi anvŠnder cookies. LRF Media anvŠnder sig av sŒ kallade tredjepartsleverantšrer fšr olika tjŠnster. Exempel Šr Fusion (fšr annonser), Facebook (fšr delning av artiklar) och Auth0 (fšr inloggning). Dessa sparar lokal data i anvŠndarens webblŠsare.

Det Šr mšjligt fšr dig som anvŠndare att ta bort ta bort redan lagrade cookies, och Šven blockera nya cookies. Det kan pŒverka funktionaliteten och hur snabbt det gŒr fšr sidan att ladda. Fšr mer information om hur du gšr, besšk http://www.minacookies.se/.