Annonsera i ATL

Beslutsfattarna inom lantbruket läser ATL och finns på webbplatsen ATL.nu. Över 68 procent har ett ganska stort eller avgörande inflytande på de beslut som tas på arbetsplatsen.